Branscher som IA-systemet är anpassat för

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen, detta görs genom samarbete mellan Afa Försäkring och representanter för branschen.

Kvinna i skyddshjälm
 • Bemanningsbranschen
 • Bevakningsföretag
 • Bygg- och anläggningsföretag
 • Djur- och nöjesparker 
 • Djursjukvården 
 • El-installatörsföretag 
 • Energiföretag 
 • Fastighetsbranschen 
 • Finans och försäkring 
 • Friskolor
 • Glasbranschen
 • Golfföretagen
 • Grafiska företag 
 • Gruvföretag 
 • Handelsföretag 
 • Hotell- och besöksnäringen 
 • Hästnäringen
 • Ideella organisationer
 • Innovations- och kemiföretag 
 • Järnvägsinfrastrukturföretag
 • Kommuner 
 • Kommunikation- och infrastrukturföretag 
 • Kooperativa organisationer
 • Livsmedelsföretag 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Mediaföretag 
 • Pappersindustrin 
 • Privatvården 
 • Regioner
 • Räddningstjänster 
 • Scenkonstföretag
 • Service- och städföretag 
 • Skogsföretag
 • Spårtrafikföretag
 • Stål- och-metallföretag
 • Sågverksföretag 
 • Teknikföretag 
 • Teknikkonsultföretag
 • Telekom- och IT-företag 
 • Tjänsteföretag 
 • Transportföretag 
 • Trossamfund
 • Träföretag
 • Trädgårdsföretag
 • Universitet och högskolor
 • Övriga statliga myndigheter

Tillhör ditt företag en bransch som inte nämns i listan, kan ni ändå ha möjlighet att använda IA-systemet. Kontakta oss i så fall genom att skicka en förfrågan till iasupport@afaforsakring.se