Om IA-systemet

Enkel rapportering och systematisk hantering av risker och avvikelser på arbetsplatsen.

IA-systemet är ett stöd för ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO, PTK och ett stort antal branscher utvecklar vi på Afa Försäkring sedan år 1997 ett webbaserat system för information om arbetsmiljö (IA). IA-systemet får användas utan extra kostnad av alla företag och organisationer som har någon av våra arbetsskade­försäkringar vilka följer med kollektivavtalet. Läs mer om att bli kund.

Förebygger arbetsskador och ohälsa

IA-systemet tillhandahåller en praktiskt användbar process för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med IA-systemet är att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser på arbetsmiljöområdet. Men produkten är inte begränsad till det. Den kan användas för att hantera avvikelser inom en mängd olika områden som kvalitet, miljö, egendom och säkerhet samt för att exempelvis fånga upp förbättringsförslag i organisationen.

Delad information är dubbel vinst

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Våra kunder ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. 

IA-systemets app gör det möjligt att fånga upp riskobservationer på plats.
IA-systemets app gör det möjligt att fånga upp riskobservationer på plats.

Överblick blir bra beslutsunderlag

Du kan när som helst få ut rapporter med statistik över arbetsmiljöläget för hela koncernen, företaget eller för enskilda avdelningar från IA-systemet. Du kan enkelt visualisera händelseutvecklingen med överskådliga diagram inför exempelvis ledningsgruppsmöten och styrelsemöten. Rapporterna utgör ett bra underlag för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Digitala checklistor

IA-systemet fungerar förebyggande på ett konkret och praktiskt sätt enligt principerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Här får du hjälp av digitala checklistor under exempelvis skyddsronder och för riskanalyser du behöver göra. Många företag är engagerade i våra olika utskott och bidrar där till kontinuerlig utveckling av produkten.

Riskspråket du känner igen

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som är anpassat till just den specifika branschen. Därför passar IA-systemet många branscher och talar rätt riskspråk i respektive bransch. Du kommer att känna igen dig. Den här typen av anpassningar är möjliga tack vare den svenska modellen som i detta fall innebär ett långsiktigt samarbete mellan oss på partsägda Afa Försäkring och branschorganisationerna.

Visa medlemsbranscher

Vill du komma igång?

Skicka ett mejl med organisationsnummer, antal anställda på företaget och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se så hjälper vi dig med det. Du kan få ett testkonto först så du kan se om IA-systemet passar din organisation. Läs mer om att bli kund.

Vad står IA-systemet för?

IA står för information om arbetsmiljö. IA-systemet är ett informationssystem framtaget för att hantera risker och avvikelser på arbetsplatser. Ett system är, enligt Svenska akademins ordbok, ett antal element som hänger samman i en ordnad helhet. Det kan vi skriva under på.